Studia I i II stopnia

Zapraszamy na studia I i II stopnia, licencjat i magister!

 

Podyplomowe pedagogiczne

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców

 

Farmacja

Uniwersytet Farmaceutyczny w Charkowie - studia magisterskie na wydziale dla cudzoziemców

 

Administracja Zarządzanie

Oferta dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej. Studia podyplomowe oraz I i II stopnia (licencjat i magister)

 

ZDROWIE

Studia dla służby zdrowia

 

 

UWAGA !!! W okresie wakacyjnym: 14 lipca - 18 sierpnia biuro rekrutacyjne jest zamknięte. Telefoniczny kontakt wakacyjny: 697 777 455

Naszą misją jest umożliwienie zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych, dyplomu renomowanych uczelni wyższych, możliwości dobrej pracy lub awansu zawodowego dla mieszkańców mnieszych ośrodków. Prowadzimy Placówki Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych, kursy języków obcych oraz  inne kursy kwalifikacyjne.  Ułatwiamy dostęp do studiów I (licencjat), II (magister) i III (doktor) stopnia osobom, które z racji obowiązków, zamieszkania, czy pobytu za granicą nie mogą skorzystać ze standardowych ofert. Ofertę studiów podyplomowych kierujemy głównie do mieszkańców miast powiatowych. Promujemy również podwyższanie kwalifikacji absolwentom  szkół policealnych - tytuł licencjat i magister.

'AKTA' - nowość!

Zarządzanie dokumentacją, kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt.

Zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, przedsiębiorstwach i firmach, jednostkach organizacyjnych samorządowych i państwowych oraz wszelkich podmiotach wytwarzających dokumentację!

ZOBACZ OFERTĘ

Kolegium Jagielońskie (konsorcjum uczelni wyższych). Misją Kolegium Jagiellońskiego jest przyczynianie się do ustawicznego podnoszenia wykształcenia przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystywania jej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. KJ kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i instytucji publicznych w szczególności specjalistów z zakresu nauk społecznych. Kadra akademicka (pracownicy naukowo-dydaktyczni) wybitni praktycy z kraju i zagranicy, mobilni otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w innych uczelniach. Studenci mający możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań , świadomie kształtują wizję kariery zawodowej. Odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują wsparcie finansowe. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do zmian gospodarczych i społecznych.

HIT i TOP:

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia pakietowe: LICENCJAT+MAGISTER+PODYPLOMOWE
Studia magisterskie

Centralne

Biuro

Rekrutacyjne

ul. Młynarska 2

97-300 Piotrków Tryb.

 Telefon:

0048 44 645 15 21

+ 48 697 777 455

0048 44 777 00 16

fax: 446451521

mail

 

Godziny pracy:

8:30 - 16:00

poniedziałek-piątek

14 VII - 18 VIII nieczynne