pedagogus

STUDIA PODYPLOMOWE!

Specjalna oferta dla nauczycieli!

Studia podyplomowe, uzupelniające studia II stopnia!

studium

Studia I i II stopnia.

Studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego lub szkoły policealnej.

medicinae

 

  • Farmacja, medycyna, stomatologia

    Nowość:

  • FELCZER

  • PIELĘGNIARSTWO (II stopień)

mamy to czego szukasz...

Naszą misją jest umożliwienie zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych, dyplomu renomowanych uczelni wyższych, możliwości dobrej pracy lub awansu zawodowego.

Prowadzimy Placówki Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych, studia podyplomowe kwalifikacyjne, kursy języków obcych, specjalne programy studiów dla osób z doświadczeniem zawodowym i absolwentów szkół policealnych.  Ułatwiamy dostęp do studiów I (licencjat), II (magister) i III (doktor) stopnia, studiów podyplomowych, osobom, które z racji obowiązków, zamieszkania, czy pobytu za granicą nie mogą skorzystać ze standardowych ofert stacjonarnych.

0048 44 747 00 31

mail

Nie musisz do nas dotrzeć, możemy to zrobić przez internet!

Varsovia (konsorcjum uczelni wyższych). Misją naszych szkół jest przyczynianie się do ustawicznego podnoszenia wykształcenia przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystywania jej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Varsovia kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i instytucji publicznych w szczególności specjalistów z zakresu nauk społecznych. Kadra akademicka (pracownicy naukowo-dydaktyczni) wybitni praktycy z kraju i zagranicy, mobilni otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w innych uczelniach. Studenci mający możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań , świadomie kształtują wizję kariery zawodowej. Odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują wsparcie finansowe. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do zmian gospodarczych i społecznych.